Cổng nổ hũ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng nổ hũ

CÔNG VĂN SỐ 4460/TB-nổ hũ V/V SỬ DỤNG NHÃN HIỆU (LOGO) CHÍNH THỨC CỦA CHI NHÁNH POM

Ngày 24/11/2023, nổ hũ (nổ hũ ) công bố Công văn số 4460/TB-nổ hũ về việc sử dụng nhãn hiệu (logo) chính thức của Chi nhánh Vận hành và Bảo trì Nhà máy điện (POM). Xem công văn chính thức tại đây.

Chia sẻ: