Cổng nổ hũ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng nổ hũ

ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

 

 

Trong một thế giới biến đổi liên tục, nổ hũ xem nhiệm vụ đào tạo nhân lực, sự đổi mới sáng tạo và ham hiểu biết là các giá trị cốt lõi. nổ hũ không chỉ trân trọng và tạo điều kiện phát huy cao nhất những kiến thức, kinh nghiệm và các ý tưởng đổi mới sáng tạo thông qua việc tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng, mà còn thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ của các nhân sự thông qua nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Các hình thức đào tạo ở nổ hũ gồm có: đào tạo nội bộ; huấn luyện, kèm cặp; biệt phái, luân chuyển công việc; cố vấn nghề nghiệp; đào tạo theo lớp học ngắn hạn do bên ngoài giảng dạy; đào tạo dài hạn bên ngoài; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; tự đào tạo, học hỏi; đào tạo, học hỏi trực tuyến (e-learning).
Với kinh nghiệm thực hiện thành công hàng chục đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Tập đoàn, nổ hũ sẽ tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại trong ngành điện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty. 
Với định hướng sắp tới, nổ hũ tập trung nghiên cứu các đề tài nghiên cứu sau:
•    Đẩy mạnh nghiên cứu về phát triển năng lực số, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ 4.0 vào các nghiên cứu ngành năng lượng.
•    Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để mở rộng, tối ưu hiệu suất nhà máy điện; giảm tổn thất điện năng khi truyển tải, nghiên cứu ổn định và tối ưu hệ thống điện.
•    Nghiên cứu về năng lượng tái tạo, lưới điện nhỏ, lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ truyền tải xoay chiều linh hoạt (FACTS), truyền tải một chiều (HVDC), công nghệ tích trữ năng lượng (BESS) thay cho thủy điện tích năng.

THẾ MẠNH

-    Xây dựng chiến lược đầu tư bài bản về đào tạo con người, đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, củng cố nền tảng và phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực hoạt động cốt lõi từ Tư vấn, khảo sát, thiết kế, quản lý dự án.
-    Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năng lượng, ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực hoạt động của công ty, cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ. 
-    Thực hiện các đề tài nghiên cứu, phân tích chuyên ngành (nghiên cứu hệ thống điện; nghiên cứu, phân tích các vấn đề chuyên môn, chuyên sâu theo nhu cầu).
-    Kết hợp với các đối tác nước ngoài để cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà máy điện phục vụ nhu cầu phát triển của thị trường điện.
-    Tổ chức hội nghị, hội thảo cùng với các chuyên gia, các nhà chế tạo thiết bị, các đối tác từ các viện nghiên cứu, trường đại học , hiệp hội nghề nghiệp quốc tế nhằm tạo diễn đàn trao đổi về học thuật; về áp dụng công nghệ mới; về các vấn đề chuyên môn, chuyên ngành; chia sẻ kinh nghiệm đúc kết thực tiễn trong các công trình năng lượng.