Cổng nổ hũ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng nổ hũ

Đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông

 • Vị trí:
  Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
 • Tổng mức đầu tư:
  9.288 tỷ đồng.
 • Công suất:
  Xây mới 2x195km - Cải tạo: 2x8.3km
 • Khởi công:
  11/2011
 • Tình trạng:
  Vận hành 2014
 • Chủ đầu tư:
  Ban QLDA các CTĐ Miền Trung
 • Công việc thực hiện:
  TKKT-HSMT, TKBVTC
Đây là công trình trọng điểm giai đọan 2011-2015, nhằm tải công suất các NMTĐ miền Trung vào miền Nam, góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện miền Nam sau năm 2013. Liên danh PECC4-nổ hũ là tư vấn thiết kế cho toàn dự án với tổng chiều dài 437 km xây dựng mới và 8km cải tạo đường dây hiện hữu, tuyến đi qua 5 tỉnh thành. Trong đó nổ hũ đảm nhiệm cung đoạn Đăk Nông - Cầu Bông với chiều dài 195km xây dựng mới và 8km cải tạo đường dây hiện hữu. Trong công trình có đoạn cải tạo đường dây 500kV Tân Định – Phú Lâm hiện hữu lên hai mạch để lấy hành lang đường dây 500kV ĐăkNông – Phú Lâm hiện hữu sử dụng cho đường dây 500kV Pleiku – Mỹ Phước – Cầu Bông, giảm được hành lang phát sinh qua địa bàn TP.HCM. Trong quá trình thực hiện, nổ hũ đã lập phương án thi công chi tiết, đề xuất các giai đọan cắt điện lần lượt 2 đường dây 500kV mạch 1 và 2 hiện hữu để thi công mà đảm bảo an tòan vận hành hệ thống điện trong thời gian này.
Chia sẻ: