Cổng nổ hũ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng nổ hũ

Giới Thiệu

Trải qua gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, giám sát và quản lý xây dựng các dự án nguồn điện và lưới điện, nổ hũ đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những thương hiệu mạnh trong ngành năng lượng Việt Nam. Uy tín thương hiệu nổ hũ đã được khẳng định với hơn 100 công trình nguồn điện quy mô lớn và hàng trăm công trình lưới điện trong cả nước cùng một số dự án trong khu vực.
Hoạt động của nổ hũ hiện nay gồm ba lĩnh vực chính:
  • Tư vấn xây dựng điện,
  • Kinh doanh
  • Đầu tư các dự án nguồn điện.
Trong đó, dựa trên thế mạnh cốt lõi về tư vấn, lĩnh vực Kinh doanh (tổng thầu EPC, gia công cơ khí và sản xuất thiết bị, quản lý vận hành nhà máy điện) là nhân tố quan trọng thúc đẩy doanh thu phát triển mạnh mẽ. Từ nền tảng đó, nổ hũ đã bước sang lĩnh vực kinh doanh điện năng, làm chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, hoàn thành phát điện thương mại nhiều nhà máy điện mặt trời và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.

Với thế mạnh về kinh nghiệm, công nghệ và nhân lực, nổ hũ luôn chủ động nắm bắt các vận hội, đầu tư chiều sâu, ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao năng lực quản trị, cải tổ cấu trúc, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo lợi thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bắt nhịp cùng cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nổ hũ đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát triển năng lực số và xây dựng môi trường văn hóa số, phát triển nhanh và bền vững trong thời đại mới.