Cổng nổ hũ phổ biến nhất - Top 10 bảng xếp hạng nổ hũ

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động của nổ hũ hiện nay gồm ba lĩnh vực chính: Tư vấn xây dựng điện, Kinh doanh và Đầu tư các dự án nguồn điện. Trong đó, dựa trên thế mạnh cốt lõi về tư vấn, lĩnh vực Kinh doanh (tổng thầu EPC, gia công cơ khí và sản xuất thiết bị, quản lý vận hành nhà máy điện) là nhân tố quan trọng thúc đẩy doanh thu phát triển mạnh mẽ.

Khảo sát, Quy hoạch, Thiết kế, Giám sát và Quản lý xây dựng các dự án Nguồn và Lưới điện; Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực nguồn và lưới điện

TƯ VẤN

Tổng thầu EPC
Thiết kế chế tạo hệ thống phụ trợ trong nhà máy điện và gia công chế tạo cơ khí cho các dự án năng lượng;
Quản lý và vận hành các nhà máy điện.

KINH DOANH

Đầu tư xây dựng các nhà máy điện, tập trung vào năng lượng sạch như Thủy điện nhỏ, Điện mặt trời, Điện gió, Điện sinh khối và Nhà máy điện nhiên liệu khí.

ĐẦU TƯ